terapia-lublin.pl
O mnie Magdalena Olech Aktualności Oferta dla dzieci terapia lublin Oferta dla dorosłych terapia w lublinie Kontakt Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny M.Olech Blog Terapia Lublin
Terapia dzieci w Lublinie Terapia dla dorosłych w Lublinie Magdalena Olech terapeuta Lublin

Dysleksja

Dyskalkulia - zaburzenie zdolności matematycznych, mające swoje źródło
w genetycznych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim
podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem. Szacuje się,
że dyskalkulicy stanowią 4-6% społeczeństwa. W klasyfikacji chorób i zaburzeń,
dzieci przejawiające trudności w uczeniu się matematyki są umieszczone w kategorii
trudności w uczeniu się i określone jako osoby, które nie mogą osiągnąć
adekwatnego do wieku poziomu biegłości w procesach matematycznych pomimo
inteligencji w normie, sprzyjających warunków edukacyjnych, braku zaburzeń
emocjonalnych i odpowiedniego poziomu motywacji do nauki.

Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności z:
 • rozróżnianiem reprezentacji danego symbolu w postaci cyfry ( dziecko pisze
  np. cyfrę 7 nie zdając sobie sprawy, że jest to cyfra, która występuje przed
  cyfrą 8;
 • układaniem cyfr w odpowiednim porządku;
 • nauką tabliczki mnożenia;
 • rozróżnianiem lub grupowaniem pewnych liczb czy przedmiotów
  (dzieci te muszą liczyć przedmioty pojedynczo);
 • rozumieniem symboli graficznych, które reprezentują cyfry (dzieci mają
  wyraźne trudności z oderwaniem się od konkretów i posługiwaniem się
  reprezentantami symbolicznymi w zakresie pojęć liczbowych, działań
  matematycznych oraz schematów graficznych);
 • doborem odpowiedniej operacji matematycznej w celu rozwiązania zadania;
 • zapamiętaniem kolejności operacji potrzebnych do wykonania zadania;
 • posługiwaniem się pojęciami matematycznymi;
 • identyfikowaniem liczb z pisemnymi symbolami (dzieci mogą dobrze liczyć,
  ale nie potrafią odczytać liczb;
 • zapamiętaniem i zapisywaniem cyfr;
 • odczytaniem i zrozumieniem takich symboli arytmetycznych jak „plus”, „minus”;
 • wyobrażeniem sobie treści zadań.
Symptomy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki powinny być już
zauważone w okresie przedszkolnym. Są to głównie objawy dysharmonii rozwoju
psychoruchowego, a więc opóźnienia rozwoju niektórych funkcji poznawczych
i ruchowych. Znajomość objawów zapowiadających wystąpienie specyficznych
trudności w uczeniu się matematyki jest ważna, ponieważ skłania do bacznego
obserwowania dziecka i wspierania jego rozwoju. Objawy tych trudności są
następujące: słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa u dzieci w wieku 3-5 lat,
trudności w budowaniu z klocków, w rysowaniu, dzieci rysują niechętnie
i prymitywnie, nie umieją narysować koła (3-latki), kwadratu (4-latki), trójkąta (5latki).
W klasie zerowej występują opóźnienia orientacji w schemacie całego ciała
i przestrzeni; dziecko ma trudności ze wskazywaniem na sobie części ciała, przy
określaniu ich terminami: prawe – lewe (np. prawa i lewa noga, ręka); nie umie
narysować rombu, odtworzyć złożonej figury geometrycznej. 

W wieku szkolnym u dzieci z dyskalkulią nadal utrzymuje się opóźnienie rozwojowe
orientacji w schemacie ciała i przestrzeni: trudności w odróżnieniu prawej i lewej ręki,
strony, z określeniem położenia przedmiotu względem siebie; trudności
z zapamiętywaniem tabliczki mnożenia, nazw miesięcy, danych, liczb wielocyfrowych.
Dyskalkulia w czystej postaci występuje rzadko zazwyczaj wiąże się ona z dysleksją
rozwojową.

Blog Magdalena Olech socjoterapeuta Lublin O mnie Aktualności Oferta dla dzieci Oferta dla dorosłych Kontakt