terapia-lublin.pl
O mnie Magdalena Olech Aktualności Oferta dla dzieci terapia lublin Oferta dla dorosłych terapia w lublinie Kontakt Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny M.Olech Blog Terapia Lublin
Terapia dzieci w Lublinie Terapia dla dorosłych w Lublinie Magdalena Olech terapeuta Lublin

Dysortografia

Dysortografia - specyficzne zaburzenie w nauce pisania, objawiające się
popełnianiem błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad pisowni
i odpowiedniej motywacji do poprawnego pisania. Dysortografia może być
korygowana, jednak całkowite ustąpienie objawów występuje bardzo rzadko.
Specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni. Są to trudności w pisaniu
przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów: typowo ortograficznych,
wynikających z nieprzestrzegania znanych uczniowi zasad pisowni, oraz błędów
specyficznych, takich jak mylenie liter (zastępowanie), opuszczanie, dodawanie
i przestawianie liter i sylab, pisanie liter i cyfr zwierciadlanie. Dysortografię rozpoznaje
się uczniów o prawidłowym rozwoju umysłowym, w przypadkach, gdy trudnośc
i występują pomimo znajomości zasad pisowni, braku wad zmysłu i zaniedbania
psychologicznego, a spowodowane są zaburzeniami opisanych procesów
poznawczych i ruchowych oraz ich współdziałania. Dysortografia należy do zespołu
zaburzeń określanego jako „dysleksja rozwojowa”.

Jakie czynniki mogą powodować dysortografię?

Nie ulega wątpliwości to, iż przyczyną wystąpienia dysortografii u dziecka są mikro
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
bądź zaburzenia ośrodkowych funkcji wzrokowych. Ponadto, problemy w pisaniu mogą też być spowodowane
zaburzeniami słuchu fonematycznego oraz zaburzeniami motorycznymi. Trzeba również powiedzieć o tym, iż może być ona także uwarunkowana genetycznie
lub środowiskowo. Otóż, czasami występuje u dzieci, których matki w okresie ciąży
chorowały, nie dbały o siebie, przeżyły jakąś traumę. Poza tym, bywa skutkiem
powikłań podczas porodu, kiedy to doszło do niedotlenienia lub niedokrwienia
dziecka. Natomiast wśród przyczyn genetycznych, najczęściej wymieniane są zmiany
w genach szóstego chromosomu.

Jak rozpoznać dysortografię?

Najczęstszym objawem dysortografii są liczne błędy ortograficzne, które powstają
w tworzeniu tekstów własnych i pisaniu z pamięci czy ze słuchu mimo dobrej
znajomości zasad ortograficznych i dotyczą głównie pisowni z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”. Oprócz tego, liczne błędy występują także podczas przepisywania tekstu, kiedy to dziecko gubi litery lub fragmenty tekstu bądź wyrazów, a także ma kłopoty z łączną i rozdzielną pisownią. Oczywiście, najczęściej zamieniane są głoski, które
brzmią podobnie
, np. „w” i „f”, „p” i „b”, „k” i „g”. Należy także powiedzieć o tym, iż
trudności w pisaniu objawiają się również w mylenie liter o podobnym kształcie np. „l”, „ł”, „t”, a także zamianie liter o tym samym kształcie, ale innym układzie
przestrzennym
, np. „m” i „w”, „p” i „b”. Poza tym, często dochodzi również do
zamiany liter o zwierciadlanym odbiciu, np. „b” i „d”. Nie zapominamy też o tym,
iż dysortograficy pomijają znaki diakrytyczne, czyli w pisowni nie stosują kropek,
kreseczek, czy ogonków przy „ą” i „ę”. Nie ulega wątpliwości , że w pracach
pisemnych osób z powyższymi problemami możemy odnaleźć dziwne zlepki słów,
które nic nie znaczą, a przyczyną ich powstania jest popełnienie kilku błędów
w jednym wyrazie.

Podsumowując, dysortografia to poważne zaburzenie w pisaniu, które w znacznym
stopniu utrudnia przyswajanie wiedzy
, w szczególności z języków obcych.
Dlatego warto ją leczyć, gdyż dzięki systematycznym ćwiczeniom usprawniającym
koncentrację, pamięć wzrokową oraz wykonywaniu zadań ortograficznych można ją
chociaż w części wyeliminować.

Blog Magdalena Olech socjoterapeuta Lublin O mnie Aktualności Oferta dla dzieci Oferta dla dorosłych Kontakt