terapia-lublin.pl
O mnie Magdalena Olech Aktualności Oferta dla dzieci terapia lublin Oferta dla dorosłych terapia w lublinie Kontakt Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny M.Olech Blog Terapia Lublin
Terapia dzieci w Lublinie Terapia dla dorosłych w Lublinie Magdalena Olech terapeuta Lublin

Terapia pedagogiczna dzieci w Lublinie

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI, SPOTKAŃ TERAPEUTYCZYCH
W DOMU PACJENTA


ZAJĘCIA SĄ INDYWIDUALNIE DOBIERANE DO POTRZEB I PROBLEMÓW
PO KONSULTACJACH Z RODZICEM I OBSERWACJI DZIECKAPsychoterapia dla dzieci i młodzieży.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, którzy:
 • wykazują zaburzenia rozwoju społecznego czy emocjonalnego,
 • przeżywają trudności w przedszkolu czy szkole: problemy w nauce, trudności
  z koncentracją, nieradzenie sobie ze złością w stosunku do nauczycieli,
  rówieśników,
 • przeżywają różnego rodzaju problemy adaptacyjne: pójście do przedszkola, szkoły, rozwód rodziców,
 • mają trudności w relacjach z innymi, np. rówieśnikami,
 • posiadają objawy silnego stresu: jąkają się, wycofują społecznie,
  mają problemy ze snem.

Terapia dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi:
 • zajęcia dla dzieci, które mają problemy w czytaniu i pisaniu
  (dysleksja),
 • zajęcia dla dzieci, które mają problemy w opanowaniu zasad ortografii
  (dysortografia),
 • zajęcia dla dzieci, które mają problemy ze stroną graficzną pisma, terapia ręki
  (dysgrafia),
 • zajęcia dla dzieci, które mają problemy w uczeniu się matematyki
  (dyskalkulia),
 • diagnoza i praca z dzieckiem z grupy ryzyka (ryzyko dysleksji).

Terapia logopedyczna:
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy.

Terapia psychologiczna:
 • pomoc dziecku, którego rodzice są w trakcie lub po rozwodzie,
 • pomoc dziecku po stracie bliskiej osoby (przeżycie żałoby),
 • pomoc dziecku w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

Terapia pedagogiczna :
 • zajęcia przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole,
 • pomoc dzieciom w nauce,
 • odrabianie prac domowych,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – zajęcia mające na celu przezwyciężanie
  niepowodzeń szkolnych,
 • zajęcia usprawniające koncentrację, pamięć, uwagę, tempo i techniki czytania,
  funkcjonowanie analizatorów.

Socjoterapia:
 • pomoc dziecku z zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami emocjonalnymi,
  społecznymi: agresja, nadpobudliwość, lęki, nieśmiałość, ADHD, ADD.

Trening zastępowania agresji ART:
 • Trening umiejętności zachowań społecznych, trening kontroli złości, trening
  wnioskowania moralnego.
 • Metoda przeznaczona do pracy z osobami mającymi problem w opanowaniu
  złości i agresji, ucząca zachowania adekwatnego do sytuacji wcześniej
  wywołującej frustrację i gniew. Bazuje na nabywaniu przez uczestnika
  podstawowych umiejętności pro społecznych, radzenia sobie z trudnymi
  emocjami, a także prowadzi do stopniowego wzrostu poziomu moralnego.
  Trening zastępowania agresji sprawdza się jako metoda pracy z osobami
  z różnymi deficytami społecznymi (relacje z innymi, problemy w wyrażaniu
  uczuć, tworzenie świata norm i wartości itp.)

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia,
dysgrafia, dyskalkulia) prowadzone są w oparciu o program edukacyjno –
terapeutyczny „Ortograffiti” - kompleksowy system pomocy uczniom
z dysleksją realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji.
Polskie Towarzystwo Dysleksji Pomoc dzieciom z dysleksją

Stosujemy różnorodne i nowatorskie metody takie, jak:
 • metoda 18 struktur wyrazowych – dla dzieci, które niewystarczająco
  opanowały umiejętność czytania i pisania,
 • kinezjologia edukacyjna Dennisona – „gimnastyka mózgu” dla poprawy wzroku,
  pamięci, słuchu, spostrzegawczości, koncentracji oraz orientacji przestrzennej,
 • muzykoterapia – wyzwalanie emocji, przeżyć przy pomocy dźwięku, muzyki,
 • arteterapia – terapia przez sztukę, tworzenie,
 • drama – rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, doskonalenie umiejętności
  współpracy z innymi ludźmi, umiejętności interpersonalnych i społecznych,
 • bajkoterapia – terapia poprzez czytanie bajek,
 • relaksacja.

ZAJĘCIA SĄ INDYWIDUALNIE DOBIERANE DO POTRZEB I PROBLEMÓW
PO KONSULTACJACH Z RODZICEM I OBSERWACJI DZIECKA

Magdalena Olech terapeuta Lublin
Terapeuta Lublin
Blog Terapeutyczny Terapia Lublin O mnie Aktualności Oferta dla dzieci Oferta dla dorosłych Kontakt Terapia lublin