terapia-lublin.pl
O mnie Magdalena Olech Aktualności Oferta dla dzieci terapia lublin Oferta dla dorosłych terapia w lublinie Kontakt Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny M.Olech Blog Terapia Lublin
Terapia dzieci w Lublinie Terapia dla dorosłych w Lublinie Magdalena Olech terapeuta Lublin

Socjoterapia

Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy, między psychoterapią
a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym, adresowaną zwykle do dzieci
z kłopotliwymi zachowaniami i przyjmującą postać ustrukturalizowanych spotkań
grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych
i rozwojowych.

Co leczy socjoterapia?
  • zaburzenia zachowania
  • nadpobudliwość
  • zahamowanie
  • niektóre zaburzenia emocjonalne

Zalicza się ją do procesów korekcyjnych o charakterze leczniczym, adresowanych do
dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi
kłopotliwymi zachowaniami.
Socjoterapia ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji
celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.
Źródłami zmian są doświadczenia korekcyjne i odreagowanie emocjonalne.
Istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych. Proces
interwencji socjoterapeutycznej może być spowodowany cierpieniem psychicznym
dziecka, które ma kłopoty lub jego zachowanie powoduje wysokie straty jaki ponosi
otoczenie społeczne.
Socjoterapię zaliczamy do procesów psychokorekcyjnych, leczniczych, ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania
u dzieci i młodzieży. Socjoterapia jest więc adresowana do dzieci i młodych ludzi
w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.
W socjoterapii dzieci i młodzieży bardziej istotną rolę odgrywa wzmocnienie
osobowości młodych ludzi poprzez realizacje celów rozwojowych i edukacyjnych niż
docieranie do przeszłych doświadczeń i uświadamianie ich sobie oraz powiązanie
z aktualnie występującymi wzorami zachowań.
Socjoterapia jest zatem procesem ukierunkowanym na leczenie występujących
u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania,
niektórych zaburzeń emocjonalnych.

Blog Magdalena Olech socjoterapeuta Lublin O mnie Aktualności Oferta dla dzieci Oferta dla dorosłych Kontakt