terapia-lublin.pl
O mnie Magdalena Olech Aktualności Oferta dla dzieci terapia lublin Oferta dla dorosłych terapia w lublinie Kontakt Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny M.Olech Blog Terapia Lublin
Terapia dzieci w Lublinie Terapia dla dorosłych w Lublinie Magdalena Olech terapeuta Lublin

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-
kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy
dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.
Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne
o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.
Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami
w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o:
 • inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
 • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami
  procesu lateralizacji,
 • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
 • z zaburzeniami mowy,
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych,
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia
aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.
Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości
wszechstronnego rozwoju.
W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji
oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy
trudności dzieci w uczeniu się.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej,
by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej
i emocjonalno - motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.
W szkole terapia pedagogiczna odbywa się zazwyczaj w postaci zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych i wyrównawczych.

Celem terapii pedagogicznej jest:
 • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.
 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
 • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych
  konsekwencji - dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej
  w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich
  tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie
  uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.
Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii
pedagogicznej.

Blog Magdalena Olech socjoterapeuta Lublin O mnie Aktualności Oferta dla dzieci Oferta dla dorosłych Kontakt